Earth & Environment

9-7-2011

Koopmanspolder

52.7362, 5.1725

2011 | Deltares | map
https://publicwiki.deltares.nl/display/CAW/Achteroevers

Innovatieve inrichting van de Koopmans Polder

 

Het IJsselmeer is een strategische zoetwatervoorraad die door Rijkswaterstaat wordt benut als buffer voor zowel droge als natte tijden. Om Nederland Klimaatbestendig te maken, adviseerde de 2e Deltacommissie om het waterpeil van het Ijsselmeer met het stijgende zeeniveau mee te laten stijgen, en wel met 1,5m. Dit was 1 van 12 aanbevelingen.

Vanuit het WINN programma droogte werd uiteindelijk een innovatief plan ontwikkeld wat minder ingrijpend was: het Achteroeverconcept. Dit is een visionaire optie gericht op een lange termijn ontwikkeling waarbij wordt uitgegaan van de realisatie van grootschalige binnendijkse seizoensberging van water, optimaal gecombineerd met meervoudig ruimtegebruik. Voor de lange termijn biedt het Achteroeverconcept een beter antwoord op voortschrijdende zeespiegelstijging en klimaatverandering, dan het traditioneel wegpompen van water en alsmaar ophogen en versterken van waterkeringen.

Bij wijze van proef wordt het achteroeverconcept in de Koopmanspolder toegepast. Voor het buitendijks stuk grond van circa 16 hectare tussen Andijk en Wervershoof, is een ontwerp gemaakt waarin landschap, natuur en recreatie gecombineerd worden met een proef voor nieuw waterbeheer door Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares, in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Door te experimenteren met verschillende waterstanden kan ervaring worden opgedaan met waterveiligheid, belangrijk in anticipatie van de stijgende zeespiegel, maar ook met water kwaliteit in en om het IJsselmeer. In de afgesloten polder wordt op kleine schaal ervaring opgedaan en de effecten gemeten op de natuur en de omgeving.

 

Mijn rol

Voor de herinrichting van de polder bestond de behoefte om de ontwerpen in GIS over te zetten, waarvoor ik werd ingeschakeld. Zo kon beter ingeschat worden welke aanpassingen allemaal nodig waren en kon er gerekend worden aan de nieuwe waterhuishouding. Gezien de kwaliteit van de data bleek het het meest logisch om een 3D model te maken van het gebied, middels een TIN. Dit maakte o.a. het visualiseren van de effecten van verschillende waterstanden op het gebied gemakkelijk.

Meer informatie

artikel op noord-holland.nl
Persbericht van Rijkswaterstaat.nl Presentatie Koopmanspolder door Roel Doef tijdens de Waternetwerkdag. (vanaf 1:00)