Earth & Environment

24-9-2015

Atlas Natuurlijk Kapitaal

52, 5

De maatschappij draait voor een belangrijk deel op natuurlijk kapitaal. Zo produceert de bodem ons voedsel, leveren zon en wind energie en halen we drinkwater uit de ondergrond. Er is een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal beheren en benutten.

Daarom wordt de nieuwe website Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) om overheden, bedrijven en burgers te helpen om het natuurlijke kapitaal in Nederland beter te beheren en te benutten. De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een samenwerking van RIVM, Deltares en Alterra.

De Atlas Natuurlijk Kapitaal beschikt over meer dan 100 kaarten die in beeld brengen waar het natuurlijk kapitaal voorkomt. Om de gebruikers te helpen geeft de Atlas Natuurlijk Kapitaal praktijkvoorbeelden die laten zien hoe het beschikbare natuurlijk kapitaal beter gebruikt kan worden. Zo vind je er voorbeelden over “natuurlijk” waterbeheer in landbouwgebieden, natuurlijke ziekte- en plaagregulatie in de landbouw en mogelijkheden om de regenwaterafvoer in de stad te verbeteren. 
De komende jaren zal de Atlas Natuurlijk Kapitaal samen met de gebruikers en kennisorganisaties verder ontwikkeld worden.

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu én van de Nederlandse uitwerking van de Europese biodiversiteitsstrategie.

 Bekijk de kaarten van de atlas op de ANK website.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Afgebeeld: Ouderdom van het grondwater, gewonnen voor drinkwater.

 

Ontwikkeling

In eerste instantie is de atlas gemaakt en gevuld door RIVM, Deltares en Alterra. Op termijn is het echter de bedoeling dat iedereen kaarten kan aanleveren en zijn informatie via dat platform beschikbaar kan stellen. Er valt nog heel wat aan te merken op deze eerste site, en hij is danook nog lang niet uitontwikkeld! 

Deltares heeft in eerste instantie ruim 45 kaarten op de site geplaatst. Veelal ging het om informatie die vrij beschikbaar was en zo online geplaatst kon worden. Ik heb een belangrijke rol gespeeld in het converteren van de bij ons beschikbare data naar online data. Kaarten moesten worden opgemaakt en soms waren er bewerkingen nodig. Tenslotte heb ik bijgedragen in het administreren van de online databases en services.