Earth & Environment

27-3-2016

iD lab geopend

Om watervraagstukken te beantwoorden moeten besluitvormers en deskundigen - waar dan ook ter wereld - snel kunnen beschikken over de juiste informatie, data en modellen. Dit kan zijn voor hun strategische beleidsvorming maar ook om te kunnen anticiperen en reageren op rampen, zoals overstromingen. Vandaag heeft Deltares officieel haar nieuwe interactieve data-laboratorium (iD-Lab) geopend, dat hiervoor geschikt is.

Ondersteuning voor strategische beleidsvorming en anticiperen op rampen

Het iD-Lab is een interactieve ruimte waar gebruikers data, modellen en tools van wereldwijd tot lokaal niveau kunnen raadplegen, combineren en visualiseren om praktisch bruikbare informatie te genereren voor besluitvormers. Het iD-Lab loopt voorop op het gebied van innovatieve wetenschap en technologie die aan de basis liggen van realtime informatiediensten en tools die kunnen helpen te anticiperen en reageren op rampen. Voor wetenschappers is het iD-Lab geschikt als experimenteel speelveld, waar ze hun meest recente modellen en tools kunnen testen en integreren. Ook is het iD-Lab geschikt voor stakeholdersessies. Dankzij de interactieve, beslissingsondersteunende tools met snelle visualisaties kunnen problemen gezamenlijk worden geanalyseerd en kunnen duurzame oplossingen worden bedacht.

Wanneer op basis van een grote hoeveelheid gegevens snel belangrijke beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit, dan is het belangrijk om snel de juiste gegevens op tafel te hebben. Het iD-Lab van Deltares bundelt alle data die op dat moment relevant is en presenteert de gegevens op een toegankelijke manier. Zo kunnen gefundeerde besluiten genomen worden.

Het iD-lab wordt ook beschikbaar gesteld aan besluitvormers en deskundigen ten tijde van calamiteiten, of kan door Deltares personeel worden bemensd bij het leveren van (spoed)adviezen. Verder is het iD-Lab ook geschikt voor trainingen. ‘Real time’ informatie kan dan gebruikt worden om het inzicht en de deskundigheid van de deelnemers te vergroten.

Openingshandeling door WRI

De openingshandeling werd uitgevoerd door het World Resources Institute (WRI). Water is een belangrijk onderwerp voor het WRI. Op hun website staat vermeld: “De wereld draait op water. Toch worden watersystemen over de hele wereld ernstig bedreigd.” Deltares en het WRI pakken gezamenlijk deze wereldwijde dreiging aan.

Betsy Otto, Global Director, Water Program WRI: “Overstromingen zijn een van de ergste en meest onderschatte rampen. Alleen al overstromingen van rivieren veroorzaken elk jaar voor $100 miljard schade. Betere overstromingsbeheersing is van het grootste belang om deze risico’s te beperken. Onze Flood Analyzeren het nieuwe iD-Lab bieden besluitvormers betere hulpmiddelen om de risico’s te doorgronden en actieplannen te ontwikkelen om schade te voorkomen en levens te redden. Wij verheugen ons erop om de komende maanden samen met Deltares aan deze belangrijke kwesties te werken.”

GS_DELTARES_WRI_P-2-735x454.jpg