Earth & Environment

16-6-2011

Droge kost

Ik heb mogen meewerken aan een inspiratieboekje van Deltares en Rijkswaterstaat. Zeer toepasselijk in de huidige droogte waar NL onder gebukt gaat!

Het waterbeheer in Nederland is op hoofdlijnen op orde. We zijn veilig en we hebben voldoende en relatief schoon water. Met het oog op de klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling is het echter de vraag of dat zo blijft. De meest recente klimaatscenario’s geven aan dat er in Nederland in de toekomst vaker aanhoudend droge, warme zomers kunnen optreden die aanleiding geven tot watertekorten. Maar dat het niet iets is wat uitsluitend in de toekomst speelt, hebben de zomers van 1976 en 2003 ons geleerd. Het is van belang dat we onze waterhuishouding met het oog op toekomstige ontwikkelingen op orde hebben.

Problemen op het gebied van veiligheid, zoetwatervoorziening, verzilting en een veranderend watergebruik vragen om nieuwe oplossingen. Daarbij zijn creativiteit en innovatief denken sleutelwoorden. Op initiatief van Waterinnovatie Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares (WINN) is vanuit het thema ‘Droogte’ een inspiratieboekje voor droogte-innovaties samengesteld. Het boekje schetst een palet aan innovatieve maatregelen die kunnen inspireren om de droogteproblematiek te lijf te gaan. Het inspiratieboekje streeft geen compleetheid na, maar geeft een korte bloemlezing van concrete en minder concrete ideeën.

download het boekje

Droge_kost.png