Earth & Environment

18-6-2010

Jezus werd ook misbruikt

In maart dit jaar was het Katholiek-Christelijke geloof volop in het nieuws. Als reactie daarop wou ik een post schrijven waarin ik verschillende aspecten bij elkaar zou brengen die mij waren opgevallen: Allereerst was er natuurlijk de berichtgeving over misbruikvan kinderen op Katholieke scholen en internaten door geestelijken. Ten tweede was er hetweigeren van de hostie aan homo’s.

Leef een geheiligd leven, heb uw naasten lief.

aanleiding

Begin dit jaar (2010) komt de Rooms-Katholieke kerk in opspraak door enkele grote schandalen met seksueel misbruik in Ierland, de V.S. en Duitsland. In februarie denken sommige critici nog dat Nederland de dans zal ontspringen, en verklaringen hebben ze ook al klaar staan: In Nederland is alles bespreekbaar, dus minder taboe en dus is de kans op misbruik kleiner (Anke Bisschops, geciteerd door Joep Trommelen). Helaas. Er werd te vroeg gejuigd.

10 dagen later (26 februarie) komt het NRC handelsblad met een publicatie over misbruik op een Nederlands, Salesiaans internaat. Het gebeurde niet incidenteel. Zowel paters als leerlingen wisten er wel min of meer van (Joep Dohmen). Daarmee is het hek van de dam.  Krap een maand later heeft stichting Hulp en Recht 1100 nieuwe meldingen van misbruik ontvangen (Friesch Dagblad). Deze stichting werd al in 1995 opgericht door Rooms-Katholieke paters en leidinggevenden van religieuzen om ‘hulp en recht te bieden aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door priesters, religieuzen en kerkelijk werkers.’ Nu blijkt echter dat in plaats van werk te maken van deze meldingen, ze meestal in de doofpot werden gestopt (zie ook waarschuwingen opseksueelmisbruik.info). Dit gebeurde Zowel door deze stichting als door geestelijken die op de hoogte waren van misbruik gevallen. Zelfs de Paus (de vorige) zou van misbruik zaken geweten hebben, zonder er consequenties aan te verbinden  (NRC). Dat de kerk misbruik liever verdoezelde dan het openbaar te maken is te begrijpen in het licht dat het laatste nadelig zou zijn voor de kerk. Het leed dat hierdoor veroorzaakt wordt past echter totaal niet bij de boodschap van liefde, zorg, zingeving en leiding die de kerk uitdraagt. Ik vind het erg zorgelijk dat de kerk zichzelf als voorloper op die gebieden profileert, maar kennelijk niet in staat is adequaat in te grijpen als leden van de kerk over de schreef gaan. Dit leidt tot het beeld dat de kerk zichzelf boven de aardse omgangsvormen, normen  en waarden stelt: kennelijk hoeven geestelijken niet door staatsrecht schuldig of onschuldig bevonden te worden en kan iedere zonde vergeven worden. Van slachtoffer hulp heeft de R.K.-kerk kennelijk nog niet gehoord.

Op 23 maart publiceert het NRC een kaart met meldingen van seksueel misbruikgebaseerd op 230 verklaringen. Het misbruik was het hoogst in de jaren 50 en 60. In de jaren 70 was er een drastische afname zodat in de jaren 80 en 90 er nog maar enkele voorvallen van seksueel misbruik en mishandeling per decennium zouden zijn. Het gebrek aan verklaringen voor de jaren 30 en 40 wordt geweten aan de waarschijnlijkheid dat slachtoffers uit deze periode inmiddels overleden zijn. De drastische afname in en na de jaren 70 wordt geweten aan een afname in het aantal internaten (met name die waar misbruik plaats vond) en seminaries.

Verklaring

Als verklaring voor het veelvuldige misbruik wordt het celibaat genoemd, versterkt door het taboe dat op seks rustte in de jaren 50 en 60 en dat er nu nog steeds op rust binnen de Katholieke kerk. Verder is het waarschijnlijk dat de machtsverhoudingen die binnen de kerk bestaan gemakkelijk tot machts misbruik leiden. De moeilijkheden om aan het celibaat te voldoen in de contekst van een samenleving met een sterk taboe op seks en seksualiteit, gecombineerd met het bekleden van een machts positie, heeft kennelijk vele geestelijken van het rechte pad gebracht.

lees verder:
Hoe zijn het celibaat en het taboe op seks tot het Christelijk erfgoed gaan behoren?
De evolutie theorie en het vroege Christendom geven aanwijzingen voor het ontstaan van dit erfgoed en mogelijk ook voor het ontstaan van homofobie.

Het Celibaat en de Roomskatholieke kerk
Hoe gaat de Roomskatholieke kerk tegenwoordig om met het celibaat? Hoe is het om als celibaat te leven? De media aandacht heeft diverse persoonlijke ontboezemingen naar voren gebracht.


← Een leven lang crisis ↑ Blog het Celibaat →

Date Navigation

Articles

Categories

 • composer
 • hello
 • world
 • first post
 • GIS/maps
 • Geochemistry
 • Africa
 • KRW
 • NL
 • Risk
 • Tsunami
 • Earthquake
 • water
 • TBA
 • groundwater
 • TEDx
 • IGRAC
 • Salinity
 • FEWS
 • Deltares
 • Satellite
 • Science
 • Carnaval
 • Bangladesh
 • film
 • movie
 • MOOC
 • floods