Voedselcrisis West-Afrika

Stel je voor: dat voor de helft van onze landgenoten voedselvoorziening onzeker was.

Stel je nu voor dat dat voor heel Nederland gold…

De aankomende voedselcrisis in West-Afrika werd enkele maanden geleden al aangekondigd. Waar ik eerst een afwachtende houding had, begint de aankomende ramp steeds tastbaarder te worden. Ik volg het nieuws natuurlijk, want ook Burkina Faso ligt in de getroffen zone. We zijn alert op signalen: andere stichtingen die in het noorden en in het oosten van het land actief zijn, zijn al begonnen met voedselhulp. We polsen onze contactpersonen en vragen of kinderen nog naar school gaan. Ja, niks aan de hand hoor, zei men tot nu toe. Maar nu horen we toch dat sommige mensen nog maar eens in de 2 dagen eten. Een van onze adviseurs heeft ons ook de rapporten van de FAO toegezonden, waaruit ik onderstaande opmaak:

Burkina is niet het meest zwaargetroffen land in de regio. Gevolg is dat alle hulp die wordt toegezegd met name naar de buurlanden gaat. Terecht, want die hebben nog meer mensen in nood te helpen, maar het is ook pijnlijk te weten dat de mensen om wie je geeft minder (kans op) hulp zullen krijgen…

Wat mij nog het meest trof uit het rapport van de FAO:

In Gambia is 70% van de oogst van het afgelopen seizoen mislukt en is voor 40% van de bevolking voedselvoorziening onzeker… Dat is toch te krankzinnig voor woorden? De helft van een land! Het gaat in Gambia om maar 1 miljoen mensen terwijl in heel West-Afrika bijna 17 miljoen mensen in dezelfde situatie zitten. In andere landen liggen de bevolkingspercentages waarvoor geen voedselzekerheid is tussen de 20 – 35%. In Burkina Faso ligt dit percentage op 10%. Burkina Faso heeft begin maart al bekend gemaakt een plan te hebben om de problematiek aan te pakken, maar hiervoor is omgerekend 160 miljoenen euro nodig om die voedselzekerheid weer dekkend te krijgen, maar de overheid zelf heeft maar 27 miljoen (17% van het benodigde bedrag). Hulp krijgt Burkina Faso (bijna) niet, net als Gambia. De buurlanden zijn immers zwaarder getroffen…

Moeilijke tijden voor alle stichtingen die in de regio actief zijn. We weten dat ook in de regio’s die wij helpen er elk jaar nogsteeds kinderen sterven van de honger. Dat zal ook dit jaar weer het geval zijn.

Honger is de wereld nog niet uit.

Wij maken ons zorgen over dekkingsgraad van onze pensioenfondsen… Zij maken zich zorgen over de dekkingsgraad van de graanvoorraden…

This entry was posted in Burkina Faso, Maatschappij kritisch, Socio-Eco-Logic, Stichting Faso, Vrijwilligerswerk. Bookmark the permalink.

Comments are closed.