About the NGO

I was on the board of Stichting Faso from approximately 2011 to 2016. Stichting Faso is a Dutch NGO which supports development in the 52 villages that make up the commune of Midebdo, in the south of Burkina Faso.

Below is some information provided in Dutch:


Over Stichting Faso

Stichting Faso is sinds 2003 actief met (kleinschalige) projecten in de gemeente Midebdo, in het zuidwesten van Burkina Faso in West Afrika. De gemeente bestaat uit 52 (kleine) dorpjes.

Kernwaarden:

  • De stichting heeft zich aan (de mensen in) déze gemeente verbonden.
  • De lokale overheid en overheidsinstanties (zoals inspecties van onderwijs) zitten in de kern van de projecten.
  • Langjarige echte en hechte vriendschappen worden ontwikkeld met de mensen in Midebdo.
  • Er wordt gewerkt op basis van respect en volledige gelijkwaardigheid

Focus:  verbeteringen in onderwijs en deskundigheid

Thema’s:

  • Onderwijs
  • Water en voedselzekerheid
  • Werkgelegenheid
  • Gezondheidspost
  • Lokaal bestuur

 

De stichting kent in Nederland een bestuur dat haar taken onbezoldigd uitvoert. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers en scholieren. In Nederland wordt geld ingezameld door fondswerving, subsidie, sponsoring of ontvangst van donaties en giften. Stichting Faso streeft ernaar om 100% van de donaties ten goede te laten komen aan ontwikkelingsprojecten en personen in Burkina Faso. Sinds 2013 is er rechtstreeks contact met de burgemeester van Midebdo en met de schoolinspectie. Met hen worden de projecten afgestemd die door de stichting ondersteund worden.  Diverse onafhankelijke adviseurs staan de stichting bij en adviseren over de voortgang van de projecten van de stichting. Stichting Faso wordt door ICCO ondersteund door hun Frontoffice Impulsis.