Projecten

Stichting Faso is sinds 2003 actief met (kleinschalige) projecten in de gemeente Midebdo, in het zuidwesten van Burkina Faso in West Afrika. De gemeente bestaat uit 52 (kleine) dorpjes.

Onze kernwaarden:

  • We hebben ons aan (de mensen in) déze gemeente verbonden.
  • De lokale overheid en overheidsinstanties (zoals inspecties van onderwijs) zitten in de kern van onze projecten.
  • We ontwikkelen een langjarige echte en hechte vriendschap met de mensen in Midebdo.
  • We werken op basis van respect en volledige gelijkwaardigheid

Onze focus:  verbeteringen in onderwijs en deskundigheid

Onze thema’s:

  • Onderwijs
  • Water en voedselzekerheid
  • Werkgelegenheid
  • Gezondheidspost
  • Lokaal bestuur

 

De stichting kent in Nederland een bestuur dat haar taken onbezoldigd uitvoert. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers en scholieren. In Nederland wordt geld ingezameld door fondswerving, subsidie, sponsoring of ontvangst van donaties en giften. Stichting Faso streeft ernaar om 100% van uw donatie ten goede te laten komen aan ontwikkelingsprojecten en personen in Burkina Faso. Sinds 2013 hebben we rechtstreeks contact met de burgemeester van Midebdo en met de schoolinspectie. Met hen stemmen we de projecten die door de stichting ondersteund worden af.  Daarnaast hebben we diverse onafhankelijke adviseurs die ons adviseren over de voortgang van de projecten van de stichting. Stichting Faso wordt door ICCO ondersteund door hun Frontoffice Impulsis.